Souhlasím s tím, aby firma HK Zábradlí s.r.o. zpracovávala a uchovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje obsažené objednávkou pro účely vedení účetnictví DPPO, DPH (archivační povinnost) případných reklamací a dále pro účely načítání množstevních bonusů.

Firma HK Zábradlí zároveň stvrzuje, že vámi poskytnuté údaje neposkytne dalším jiným osobám či jiným obchodním společnostem.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 EYS (Obecně nařízení ochraně osobních údajů).

Ochrana osobních údajů GDPR

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mám plné právo k přístupu ke svým osobním informacím uchovávaných společností HK Zábradlí s.r.o.

viz níže

Žádost o zaslání a vymazání osobních údajů

http://hkzabradli.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

 

Ochrana osobních údajů GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

GDPR požádavek o zaslání osobních údajů     Zašleme Vám email obsahující Vaše osobní údaje, které o Vás uchováváme v systému. 

GDPR požadavek pro smazání účtu     Zašleme Vám potvrzovací email o odstranění účtu ze systému na www.hkzabradli.cz