Vytvoření a odesláním objednávky, do které jsem zadal své osobní údaje souhlasím s tím, aby firma HK Zábradlí na základě těchto údajů vystavila řádný daňový doklad a zaslala mi ho e-mailem. Dále souhlasím s tím, aby mne firma HK Zábradlí v případě nejasností kontaktovala na mnou uvedeném telefonním čísle či e-mailu. Vystavením daňového dokladu na základě poskytnutých údajů splní firma HK Zábradlí svou zákonnou povinnost. Vyplnění objednávky není automatickou registrací a neopravňuje firmu HK Zábradlí uchovávat mnou poskytnuté osobní údaje.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 EYS (Obecně nařízení ochraně osobních údajů). GDPR-General Data Protection Regulation.

Nakupní košík

Váš nákupní košík je prázdný!