Opravy balkonů a teras

OPRAVY BALKONŮ A TERAS             

Vžádejte si cenovou nabídku    

Odlepená dlažba nebo průsaky vody způsobují majitelům problémy
OPRAVY BALKONŮ A TERAS
Pokud původní DLAŽBA ještě pevně drží, můžete ji ponechat a novou HYDROIZOLACI vytvořit
NAP ŮVODNÍ nášlapné vrstvě. Někdy je třeba odstranit svrchní vrstvy až na holý beton
a zhotovit nový POTĚR. 

Izolace, pokládka a spárování dlažeb na terasách, lodžiích
a balkonech jsou jednou z nejrizikovějších aplikací v oblasti
hydroizolace a lepení keramiky. Celá skladba je intenzivně
namáhána klimatickými vlivy jako jsou voda, mráz, teplotní
změny a provozní zatížení. Proto je třeba věnovat maximální
pozornost jak výběru keramiky, tak i stavební chemie. Spojení
keramických materiálů a stavební chemie Mapei nabízí
v tomto směru záruku dlouholeté životnosti celého systému.